White Albums, 2016, acrylic on canvas, 24"x24"

White Albums

2016, acrylic on canvas, 24"x24"