White Strokes, 2015, acrylic on canvas, 10"x8"

White Strokes

2015, acrylic on canvas, 10"x8"